Länkar

Alkoholhjälpen: alkoholhjälpen.se

Cannabishjälpen: cannabishjalpen.se

Mottagningen för alkohol och hälsa - Riddargatan 1: riddargatan1.se

Maria Ungdom: mariaungdom.se

Järva Unga Specialistcenter: jarvaunga.se

Droghjälpen: droghjalpen.se

Stödlinjen.se: stodlinjen.se

GA-Sverige: ga-sverige.se

ANHÖRIGSTÖD:

Anhörigstödet: anhorigstodet.se
Beroendecentrum: beroendecentrum.se
Föräldraföreningen Mot Narkotika: fmn-sthlm.se
Al-Anon & Alateen: al-anon.se
Nar-Anon Familjegrupp Sverige: nar-anon.se
Ersta Vändpunkten: erstadiakoni.se/sv/vandpunkten/
Mind - För psykisk hälsa: mind.se
CEAN - Alkohol- & Narkotikarådgivning för vuxna och närstående i Stockholms Stad. Maila till radgivning@cean.se eller ring 0708-399 225

Beroendecentrums lokala mottagningar samarbetar närmare med kommunerna så att den hjälp du behöver kan samordnas. Hitta din närmsta lokala beroendemottagning här.